072-3952002
עורך דין ביטוח לאומי באילת - שכטר ביר

עורך דין ביטוח לאומי באילת

חליתם? נפגעתם בתאונת עבודה או בתאונה אישית? הנכם זכאים לקבלת פיצוי כספי מהמוסד לביטוח לאומי. הליך מימוש הזכויות מול גוף זה איננו עניין פשוט ולכן, כדאי לפנות לעורך דין המתמחה בנושא זה, אשר יסייע לכם לקבל את

מלוא הפיצוי לו אתם זכאים.

 

הקדמה: המוסד לביטוח לאומי

כולנו משלמים משכרנו מדי חודש בחודשו, דמי ביטוח למוסד לביטוח לאומי. זהו גוף סטטוטורי הפועל מכוחו של חוק ותפקידו הוא להבטיח לנו קבלת פיצוי כספי במגוון של מצבים, החל מיציאה לחופשת לידה ואבטלה וכלה במחלה, תאונת עבודה או תאונה אישית. המוסד לביטוח לאומי מעניק את התשלומים השונים לזכאים, כקצבה חודשית, זמנית או קבועה, או כמענק חד פעמי, תלוי בסוג התשלום ובנסיבות. כמו כן, לעיתים הזכאות בביטוח לאומי לתשלום כלשהו, יוצרת גם זכות להטבות בגופים אחרים כגון הרשות המקומית, חברת החשמל, משרד הבינוי והשיכון וכיו"ב. כאשר אנו זכאים לתשלום מביטוח לאומי, כיצד ניתן לקבלו הלכה למעשה?

 

ביטוח לאומי- כיצד מקבלים פיצוי?

קבלת כל פיצוי מהמוסד לביטוח לאומי, מותנה בהגשת תביעה. במסגרתה, עלינו למלא פרטים רבים על גבי הטופס המיועד ולצרף מסמכים שונים המבססים את טענותינו. במקרים רבים, למשל בעת הגשת תביעה לנכות כללית, או גמלת נכות מעבודה, לאחר הגשת התביעה, נוזמן לוועדה רפואית, אשר תקבע האם אנו זכאים לפיצוי או אם לאו. מטבע הדברים, אדם ללא ידע משפטי, אינו יודע כיצד לנסח את תביעתו ואלו מסמכים לצרף לה על מנת שזו תשקף את מצבו נאמנה. כמו כן, ישנו קושי רב להופיע בפני הועדה הרפואית ולעבור אותה בהצלחה. משכך, מומלץ מאוד לפנות לעורך דין המתמחה בביטוח לאומי, אשר ידאג להגשת תביעה מסודרת ומבוססת וכן ייצג את המבוטח בפני הועדות השונות.

חשיבותו של הייצוג המשפטי

תביעות ביטוח לאומי על סוגיהן, הן עניין מורכב, אשר דורש בקיאות משפטית ענפה וניסיון רב מול גורם זה. על כן, לייצוג המשפטי ישנה חשיבות אדירה ובלעדיו, יתקשה מאוד המבוטח לקבל את הפיצוי לו הוא זכאי מביטוח לאומי. תפקידו של עורך הדין הוא לבחון את נסיבות המקרה לעומקן, להצביע על כל מסלול הפיצוי הרלוונטיים ולהכין את התביעה או התביעות לביטוח לאומי באופן המקצועי ביותר. עורך הדין ידאג לאיסוף כל התיעוד הרלוונטי, ינסח את התביעה בצורה ברורה ונהירה וייצג את המבוטח לאורך כל ההליך, לרבות בוועדות הרפואיות של ביטוח לאומי וכן בהליכי הערר ובתביעות לבית הדין לעבודה, בעת הצורך.