072-3952002
תאונת עבודה במטבח בית מלון - ייעוץ לפני תביעת פיצויים על פי חוק - עורך דין תאונות עבודה

תאונת עבודה במטבח בית מלון

תאונת עבודה במטבח בית מלון

 

עובד כטבח או מלצר בבית מלון ונפגעת בתאונת עבודה? מדובר בסיטואציה שכיחה מאוד, אשר הגורם לה במקרים רבים הוא אי בטיחות המטבח: רצפה מחליקה, חדר קירור לא מתאים, כל אלו ועוד יכולים לגרום לנפילה או לפציעות אחרות בעבודה.

 

תאונת עבודה במטבח

אחד הגורמים המרכזיים להתרחשותה של תאונת עבודה היא סביבת עבודה לא בטיחותית. כאשר מדובר על מטבח של בית מלון למשל, בטיחות העובדים מחייבת כי המטבח יהיה בנוי באופן התואם את היקף העבודה הרב של עובדי המטבח, עליו להיות מאובזר כיאות וכן יש לדאוג לכך כי נהלי העבודה יאפשרו שמירה על ניקיון המטבח לאורך שעות העבודה. אי עמידה בתנאים אלו, עלולה להביא לתאונת עבודה במסגרתה יכולים להיגרם לעובד נזקים פיזיים חמורים. משטח עבודה קטן מדי, כלי עבודה ישנים, חדר קירור עם מידוף לא נגיש, כל אלו ועוד יכולים להוות גורמי סיכון ברורים לקרות תאונת עבודה.

 

פיצוי כספי מביטוח לאומי

פגיעה בשל תאונת עבודה מזכה את העובד בפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי, הניתן עבור אובדן השתכרות. ראשית, יקבל העובד דמי פגיעה, המשולמים עד לתקופה מקסימאלית של 90 יום. היה ולאחר פרק זמן זה, לא החלים העובד באופן מלא או חלקי מתאונת העבודה, יהיה הוא זכאי לגמלת נכות מעבודה, המשולמת כמענק חד פעמי או כקצבה, זאת בהתאם לאחוזי הנכות שייקבעו על ידי הועדה הרפואית מטעם ביטוח לאומי. היה ולעובד קיימת פוליסת ביטוח פרטית בגין אובדן כושר עבודה, יוכל לקבל, בנוסף לפיצוי מביטוח לאומי, גם תגמולים מחברת הביטוח, בהתאם לתנאי הפוליסה. בנוסף לכך, ישנם מקרים בהם יוכל העובד להגיש תביעה לפיצויים נגד המעסיק, כפי שיפורט להלן.

 

תביעה נגד המעסיק

כל מעסיק מחויב לספק לעובדיו סביבת עבודה בטוחה. כאשר תאונת עבודה מתרחשת בשל הפרת חובה זו, יכול ותקום לעובד עילת תביעה לפיצויים נגד המעסיק. עת שמדובר על תאונת עבודה במטבח בית מלון, אחראי המלון על בטיחותו של המטבח עצמו (רצפה שאינה מחליקה, אבזור וכלי עבודה מתאימים וכיו"ב) ועל קביעת נהלי עבודה אשר ישמרו על בטיחות העובדים. מחדלו למלא אחר חובה זו, עלולה להטיל עליו אחריות נזיקית בגין תאונת העבודה וזאת כאשר עובדות המקרה מעידות על כך כי לו היה המעסיק ממלא אחר חובתו זו, התאונה לא הייתה מתרחשת. לדוגמא, במטבח בית מלון הפועל שעות ארוכות ובעומס רב, על המעסיק לדאוג לצוות ניקיון במטבח אשר ישמור על רצפה יבשה, כך שעובדי המטבח יוכלו לבצע את עבודתם בבטיחות, ללא חשש להחלקות ונפילות. היה ועובד החליק על הרצפה ושבר את רגלו, ייתכן מאוד כי יראו בתאונת העבודה הזו ככזו שנגרמה בשל רשלנות המעסיק.

 

 

 

 

פנייה לייצוג משפטי

כאמור מעלה, תאונת עבודה מזכה את העובד בפיצוי כספי מהמוסד לביטוח לאומי. בנוסף לכך, אם קיימת לעובד פוליסת ביטוח אישית לאובדן כושר עבודה, יוכל להגיש תביעה לתגמולים לחברת הביטוח. כמו כן, כאמור, ישנם מקרים בהם קיימת גם עילה לתביעה לפיצויים נגד המעסיק. מימוש זכויות הנפגע בכל האפיקים הרלוונטיים, אינו עניין פשוט וכרוך בפרוצדורה משפטית ובירוקרטית. משום כך, עובד שנפגע בתאונת עבודה, כדאי כי יפנה לייצוג משפטי של עורך דין המתמחה בתאונות עבודה.

עורך הדין ידאג לאיסוף כל התיעוד הרפואי הנדרש, יכין את התביעות לכל גורם וגורם ויפעל לקבלת הפיצוי המקסימאלי עבור העובד.