072-3952002
זכויות נפגעי תאונות עבודה 2 נקודות חשובות שיש לשים אליהן לב

זכויות נפגעי תאונות עבודה

פיצוי תאונת עבודה

זכויות נפגעי תאונות עבודה בין אם מדובר על זכויות תאונות דרכים או עקב זכויות נכי תאונות עבודה מסיבה אחרת, מגיע לנפגע להגיע אל מיצוי זכויות תאונות עבודה מסיבות כאלו או אחרות וזאת כל עוד מוגדרים כתאונת עבודה. על מנת לדרוש זכויות נפגעי תאונות עבודה בביטוח לאומי יש לקחת עורך דין זכויות ביטוח לאומי הבקיא בחומר והמכיר את המערכת ואת התקנות והדרישות שיש לעמוד בהן על מנת לקבל פיצוי ולהגיע אל מימוש של זכויות נפגעי תאונות עבודה. עורך דין המתמצא בכך לרוב יתמקצע בכל הקשור אל זכויות נפגעי תאונות דרכים לקופות החולים או ובנוסף נפגעי תאונות דרכים זכויות והערכת סיכויים להצלחת התיק המדובר.

זכויות נפגעי תאונות עבודה – מהם תאונות עבודה?

פיצוי על תאונת עבודה

פיצוי תאונת עבודה

עורך דין לתביעות ביטוח – למעשה כל תאונה שהתרחשה בעבודה, בדרך אליה או בדרך חזרה ממנה תחשב לתאונת עבודה. תאונה שכזו תהיה בלתי צפויה או מתוכננת אשר גרמה לפגיעה ונזק לעובד. בין אם מדובר על נפילות מפיגומים או פציעה מכלים חדים, החלקות ואפילו קטטות וכדומה, יש להוכיח כי החבלה או הפגיעה אכן נגרמה עקב תאונה בעבודה וכתוצאה מהעבודה.  במידה והתאונה  תוכר גם תאונה בדרך לעבודה או בדרך מהעבודה הביתה כפגיעה בעבודה.

זכויות נכי תאונות עבודה

מימוש זכויות נפגעי תאונות עבודה יובילו אל פיצוי חד פעמי כמו גם יכולים להוביל אל קצבה חודשית זמנית או קבועה. על מנת להגיע אל מימוש זכויות נפגעי תאונות עבודה בביטוח לאומי יש לעבור בשלב הראשוני את שלב ההכרה, זהו השלב בו המוסד לביטוח לאומי מכיר בכך שאכן התרחשה תאונת עבודה בה נפגעת והשלב הבא יהיה קביעת מצבך על ידי אחוזי הנכות שיקבעו לך מהם יגזרו את גודל ואופן הפיצוי.

חשוב לציין כי במידה ובוועדה הרפואית בה נקבעו אחוזי הנכות לא נקבעו עבורך אחוזים המאפשרים פיצוי כלשהו, יתאפשר בעתיד לערער על החלטה זו. על מנת להימנע ממצב זה מומלץ להתייעץ ולהיעזר ביד מקצועית כמו כן עו"ד זכויות ביטוח לאומי המתמקצע בתחום זה וזאת על מנת לדאוג למצבך מהשלב הראשון ולצלוח את ההליך.

פיצוי תאונת עבודה ביטוח לאומי

פיצויים על תאונת עבודה

נזקי גוף דמי הפגיעה – דמי פגיעה משולמים בגין אירוע שמוגדר כתאונת עבודה. ויהוו כשבעים וחמישה אחוזים מהשכר של הנפגע ב 3 החודשים האחרונים עד לזמן התאונה. תשלום עבור העדרות ממקום העבודה בעקבות אותו אירוע תאונתי יהיה עד תשעים ואחת יום בעוד שישנה נכות או מגבלה לאחר זמן זה תקבע קצבת נכות קבועה בהתאם לאחוזי הנכות שיוחלטו בוועדה הרפואית או פיצוי חד פעמי.

ערעור על החלטת הוועדה הרפואית זכויות נפגעי תאונת עבודה

במידה ובכל זאת מצאתם עצמכם במצב שיש החלטת וועדה רפואית שתרצו לערער עליה יש לעשות זאת תוך שלושה ימים מרגע שקיבלתם את החלטת הוועדה ויש לעשות זאת באופן מדויק ומפורט על מנת לצלוח את הערעור ולהמשיך להילחם על זכויותיכם.

זכויות תאונות דרכים

משרד עורכי דין נזיקין – זכויות תאונות דרכים ניתן לממש מלבד בחברות הביטוח גם במוסד לביטוח לאומי.  זכויות נפגעי תאונות דרכים לקופות החולים ועוד. נפגעי תאונות דרכים זכויות של נפגעים אלו יכולים לפנות תחילה או במקביל לביטוח לאומי לקבלת העזרה להם הם זקוקים. בנוסף יש לברר זכאות לקבלת אחוזי נכות וקצבה כאשר ומדובר על מגבלה פיזית וכאשר לא פעם מדובר על תאונה שבעקבותיה נגרם מוות יש לדרוש תשלומים למשפחה של הנפטר בהתאם למצבם ולקצבאות שארים האפשריות.

פיצויים תאונת עבודה

פיצוי על תאונת עבודה

לסיכום זכויות נפגעי תאונות עבודה אינם נוגדים זכויות תאונות דרכים ויש להתייעץ על מנת באיזו דרך הכי טוב לפעול כדי להגיע אל מקסימום תוצאות עבורך. פנו אלינו בהקדם על מנת לקבל את הייעוץ והליווי המשפטי הנדרש במצב שכזה.

זכויות נפגעי תאונות עבודה | זכויות תאונות דרכים | זכויות נכי תאונות עבודה | זכויות תאונות עבודה | זכויות נפגעי תאונות עבודה בביטוח לאומי | עורך דין זכויות ביטוח לאומי | זכויות נפגעי תאונות דרכים לקופות החולים | נפגעי תאונות דרכים זכויות