072-3952002
עורך דין לתביעות אובדן כושר עבודה, תביעה לנכות מעבודה ברמת גן | שכטר ביר

עורך דין לתביעות אובדן כושר עבודה

עורך דין לתביעת כושר עבודה

עורך דין לתביעות אובדן כושר עבודה מתמחה בתחום אובדן כושר עבודה כגון תביעה לנכות מעבודה, תביעות ביטוח לאומי ועוד.

 

כושר עבודתך נפגע כתוצאה מתאונת עבודה? הנך זכאי לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי. כמו כן, אם בבעלותך פוליסת ביטוח פרטית, ייתכן ותוכל לקבל תגמולים במסגרת הפוליסה. התאונה התרחשה בשל רשלנות המעסיק? קמה לך עילת

תביעה נוספת. לשם מימוש מלא של זכויותיך, פנה לעורך דין לתביעות אובדן כושר עבודה המתמחה בנזיקין לייעוץ וייצוג משפטי.

 

עורך דין לתביעות אובדן כושר עבודה – דמי פגיעה

בעת התרחשותה של תאונת עבודה, אשר בגינה לא יכול העובד לשוב לעבודתו,  זכאי הוא לתשלום של דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי. תשלום זה ניתן למשך תקופה של עד 90 יום לכל היותר והוא אמור להוות תחליף לשכר עבודתו של הנפגע בתקופה זו (עד לתקרה המקסימאלית בתקנות הביטוח הלאומי). קבלת דמי פגיעה מותנית בהגשת תביעה מתאימה לביטוח לאומי בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים ולצורך כך, מומלץ להיעזר בשירותי עורך דין תביעות אובדן כושר עבודה מקצועי ומנוסה אשר יוודא כי העובד מקבל את התשלום לו הוא זכאי.

 

עורך דין אובדן כושר עבודה – תביעה לנכות מעבודה

לא אחת, עת מסתיימת תקופת הזכאות לדמי פגיעה כאמור, נותרה לעובד נכות מתאונת העבודה. במצב זה, עליו להגיש תביעה לנכות מעבודה. לאחר הגשת התביעה, יוזמן העובד לוועדה רפואית מטעם הביטוח הלאומי, אשר תקבע האם קיימת נכות ואם כן מהו שיעורה. בהתאם לכך, ייקבע האם זכאי העובד לתשלום ואם כן לאיזה סוג תשלום. שיעורי נכות הנמוכים מ9% אינם מזכים בתשלום, נכות הנעה בין 9% ל19% תזכה את העובד במענק חד פעמי ושיעור של 20% מעלה משמעותו קבלת קצבה חודשית.

עורך דין תביעות אובדן כושר עבודה – הגשת ערר והחמרה במצב

לא אחת, נדחית תביעתו של הנפגע או שנקבעים אחוזי נכות אשר אינם משקפים את מצבו, אז ניתן להגיש ערר לוועדה הרפואית לעררים. מטבע הדברים, זקוק העובד לייצוג משפטי מקצועי במסגרתו יציג נימוקים מבוססים היטב הנתמכים בתיעוד הרפואי הרלוונטי, על מנת להביא לזכייה בערר. פן נוסף בו מטפל עורך הדין הוא כאשר חלה החמרה במצבו של העובד לאחר שנקבעו אחוזי הנכות. עורך הדין יגיש את הטפסים והמסמכים המתאימים לצורך בחינה מחדש של מצבו וייצג את הנפגע בוועדה הרפואית אשר תדון בעניינו.

עורך דין אובדן כושר עבודה

עורך דין אובדן כושר עבודה מתמחה במגוון סוגי תביעות אובדן כושר עבודה כולל תביעה לנכות מעבודה

תביעה לחברת הביטוח

מתוך הבנה כי סכומי הפיצוי שמעניק המוסד לביטוח לאומי הם קטנים מאוד, אנשים רבים בוחרים לעשות בנוסף לכך גם ביטוח פרטי באחת מחברות הביטוח. על כן, כאשר בבעלות העובד פוליסת ביטוח של אובדן כושר עבודה, יוכל, בנוסף לתביעתו נגד הביטוח הלאומי, להגיש תביעה לחברת הביטוח על ידי עורך דין לתביעות ביטוח לקבלת תגמולים. סכום התגמולים יהיה בהתאם לקבוע בתנאי הפוליסה ובהעדר סעיף קיזוז, יוכל הנפגע ליהנות מכפל פיצוי, הן של ביטוח לאומי והן של חברת הביטוח. למותר לציין, כי חברות הביטוח אינן ששות לקבל את התביעות המוגשות להן ועל מנת לממש את זכויות העובד במסגרת הפוליסה, זקוק הוא לייצוג משפטי מקצועי.

 

תביעת רשלנות נגד המעסיק

במקרים בהם תאונת העבודה התרחשה בשל רשלנות המעסיק, קמה לעובד עילת תביעה נזיקית נגדו. על מנת שתביעה זו תתקבל, על הנפגע להוכיח כי התאונה לא הייתה מתרחשת לולא  הפר המעסיק את חובת הזהירות שלו כלפי העובד. יצוין, כי בשונה מתביעות המוגשות למוסד לביטוח לאומי, המוגבלות בתקרת פיצוי מקסימאלית, כאן יוכל העובד להגיש תביעה בכל סכום שהוא, המשקף את היקף כל הנזקים שנגרמו לו עקב התאונה, ממוניים ושאינם ממוניים גם יחד. הצלחתה של תביעת רשלנות נגד המעסיק תלויה במידה רבה בטיב הייצוג המשפטי של הנפגע ולכן חשוב לפנות לשירותי עורך דין נזיקין – עורך דין אובדן כושר עבודה מומחה בעל ניסיון רב בתביעות מסוג זה.

 

למידע נוסף בתחום ראו גם: תאונת עבודה במטבח/בית מלון