072-3952002
הגדרת תאונת דרכים - האם פגע וברח ברכב חונה היא תאונת דרכים

הגדרת תאונת דרכים – הגדרת שימוש ברכב

פגיעה ברכב חונה

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה –  1975 [להלן: "החוק"], קובע כי אדם אשר נפגע עקב תאונת דרכים בישראל, זכאי לפיצוי מחברת הביטוח אשר ביטחה את הרכב המעורב בביטוח חובה. כמובן שלא כל שימוש שאדם עושה ברכב מהווה שימוש כהגדרתו בחוק, ורשימה דלהלן נעמוד על סוגי השימוש אשר בגינם זכאי אדם אשר נפגע לפיצוי.

הגדרת תאונת דרכים – פגע וברח ברכב חונה

פגע וברח ברכב חונה

רכבך ניזוק בחנייה? כנראה שנפלת קורבן תאונת פגע וברח ברכב חונה. פנה אלינו לקבלת פיצוי הולם

כמובן שנסיעה ברכב והחניית הרכב מהווים "שימוש" ברכב, ונפגע בתאונה תוך כדי הפעולות הללו זכאי לפיצוי. גם פגיעה תוך כדי דחיפה וגרירת הרכב מזכה בפיצויים ע"פ חוק זה, גם פגיעות תוך כדי הידרדרות הרכב והתהפכותו, פגיעה ברכב חונה, נפילת מטען או הינתקות חלק מרכב נוסע מזכות בפיצויים.

לגבי עלייה וירידה מרכב, החוק קבע כי אדם אשר נפגע תוך כדי הפעולות הללו, זכאי גם הוא לפיצוי, אולם הפסיקה תחמה מהי מסגרת "העלייה" וה"ירידה" מהרכב. הפסיקה קבעה את "המבחן התעבורתי" כלומר, אדם אשר עלה וירד מרכב לצורך נסיעה אזי הפעולה מוגדרת כשימוש ברכב המזכה בפיצוי. לעניין זה יש לעקוב אחרי פסיקת בית המשפט העליון המשתנה. בפסקי הדין מהשנים האחרונות חלה הרחבה של הגדרת השימוש בכל הנוגע ל"עליה" וירידה" מרכב.

גם פגיעה כתוצאה או תוך כדי תיקון דרך ברכב, מהווה שימוש ברכב כהגדרתו בחוק המזכה בפיצוי. החריג: אדם הנפגע מתיקון דרך ברכב תוך כדי ובמסגרת עבודתו.

פגיעה אשר נגרמה כתוצאה מהתפוצצות או התלקחות רכיב חיוני לנסיעה ברכב ואשר גרמה לפציעה, גם היא מכוסה בביטוח החובה ומזכה בפיצוי.

פגיעה ברכב חונה

רכבך ניזוק בחנייה? כנראה שנפלת קורבן עבירת פגיעה ברכב חונה. פנה אלינו לקבלת פיצוי הולם

הגדרת תאונת דרכים – פגיעה ברכב חונה

הולך רגל (או רוכב אופניים) אשר נפגעו עקב פגיעה ברכב חונה, ולעיתים נפגעי תאונת פגע וברח ברכב חונה, יהיו זכאים לפיצוי אם הרכב חנה במקום אסור- כלומר שמקום חנייתו מהווה סיכון תחבורתי. באם נעשה תיקון דרך עת חנה הרכב גם במקום מותר, אזי, חרף האמור לעיל, יהיה זכאי הנפגע לפיצוי.

טעינה ופריקה: באם נפגע אדם תוך כדי טעינה ו/או פריקה מרכב עומד, אין הוא זכאי לפיצוי. אולם באם הטעינה והפריקה הייתה מלווה גם בשימוש נוסף ברכב (עלייה לרכב או ירידה ממנו לדוג'), אזי מדובר ביוצא מהכלל המקנה לנפגע זכאות לפיצוי.

מכונות וכלים ייעודיים: הפסיקה קבעה כי אם נפגע אדם בתאונה אשר נגרמה כתוצאה משימוש בכוח המכאני של הכלי, המדובר בתאונת דרכים והנפגע זכאי לפיצוי – מומלץ במקרה זה להוועץ עם עורך דין לתביעות ביטוח. כמובן שצריך לבדוק כל כלי ומכונה לגופה האם היא נכנסת לגדר הגדרת רכב מנועי ע"פ החוק (ראו מאמרי לעניין זה).

תאונה במתכוון: החוק קבע כי אדם אשר היה מעורב בתאונה אשר ארעה בכוונת תחילה, אין הוא זכאי לפיצוי ע"פ חוק זה. עם זאת, במקרה שאדם נפטר כתוצאה מתאונה במתכוון, יהיו מקרים בו התלויים של המנוח יהיו זכאים לפיצוי.