072-3952002
מי זכאי לפיצויים עקב אובדן כושר עבודה מתאונת דרכים?

תאונת דרכים – מי זכאי לפיצויים ?

מי זכאי לפיצויים

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה –  1975 [להלן: "החוק"], קובע כי נהג, נוסע והולך רגל, אשר נפגעו בתאונת דרכים בישראל, זכאים לפיצוי מחברת הביטוח אשר ביטחה את הרכב המעורב בביטוח חובה.

אז מי זכאי לפיצויים עקב אובדן כושר עבודה מתאונת דרכים?

הפיצוי האמור הינו בגין נזיקין – נזקי גוף ונפש אשר נגרמו לנפגעי תאונות דרכים (לעניין הגדרת תאונת דרכים ר'  מאמרי בנושא זה).

מי זכאי לפיצויים

כל המידע המשפטי העונה על השאלה מי זכאי לפיצויים עקב תאונת דרכים כגון אובדן כושר עבודה מתאונת דרכים

החוק קובע כי הפיצוי אותו ניתן לתבוע מחברת הביטוח הינו מעבר ובנוסף לפיצוי ו/או התגמול אשר מגיע לנפגע מכוח ביטוחים פרטיים אשר רכש הוא לעצמו או אשר נרכשו לטובתו, לדוג': ביטוח מנהלים, ביטוחיי חיים, אובדן כושר עבודה מתאונת דרכים, ביטוח תאונות אישיות וכו'. מומלץ להתייעץ משפטית עם עורך דין אובדן כושר עבודה לקבלת הפיצוי המגיע.

חוק פיצוי לנפגעי תאונות דרכים

חוק פיצוי לנפגעי תאונות דרכים קובע כי הפיצוי אינו מעבר ובנוסף לפיצויים ו/או תגמולים ו/או קצבאות אשר להם זכאי נפגע מהמוסד לביטוח לאומי ככל שהפיצויים ו/או התגמולים ו/או הקצבאות נובעים מהתאונה עצמה. שואלים מי זכאי לפיצויים במקרים אלו? ובכן במקרים מהסוג הזה, בהם נפגע מתאונת דרכים זכאי לתשלומים גם מחברת הביטוח אשר ביטחה את הרכב המעורב בביטוח חובה וגם מהמוסד לביטוח לאומי – רצוי להוועץ עם עורך דין לתביעות ביטוח – נהוג לבצע קיזוז תשלומים (ר' הרחבה במאמרי בנושא תאונת דרכים אשר הינה גם תאונת עבודה).

מחשבון פיצויים כאב וסבל תאונת דרכים

מחשבון פיצויים לחישוב פיצוי כאב וסבל לפי חוק פיצוי לנפגעי תאונות דרכים

בית המשפט העליון קבע כי גם בן משפחה של אדם אשר נפגע בתאונת דרכים זכאי לפיצוי וזאת בהתקיים התנאים הבאים:

א. המדובר רק כמובן בנזק נפשי. יתרה מכך, המדובר בנזק נפשי קשה ומהותי אשר גרם לנפגע מחלות נפש קשות.

ב. מדובר רק בקרוב משפחה שהינו ילדו, הוריו או בן זוגו של הנפגע.

ג. בן המשפחה התרשם ונפגע נזק נפשי מהתאונה לאחר שראה ו/או שמע את התרחשותה.

ד. הנזק הנפשי אשר נגרם לבן המשפחה, נגרם בקרבת מקום וזמן לתאונה.

עם זאת, קבע בית המשפט העליון כי המבחנים הנ"ל הינם סימני דרך חשובים, אולם עדיין שמר את הדלת פתוחה להרחבת מעגל הזכאים לפיצוי, גם אם אין מתקיימים בהם כל התנאים דלעיל.

[ר' מאמר מקביל- תאונות דרכים- מי לא זכאי לפיצוי?].