072-3952002
תביעת נזיקין נגד בית מלון על רשלנות | עורך דין שכטר ביר

תביעת נזיקין נגד בית מלון על רשלנות

נפגעתם בתאונת עבודה בבית מלון או במטבח בית המלון? פנו אל עורך דין שכטר ביר להגשת תביעת נזיקין נגד בית מלון על רשלנות עוד היום.

 

תביעה נגד בית מלון על רשלנות

 

עובד כטבח או מלצר בבית מלון ונפגעת בתאונת עבודה? מדובר בסיטואציה שכיחה מאוד, אשר הגורם לה במקרים רבים הוא אי בטיחות המטבח: רצפה מחליקה, חדר קירור לא מתאים, כל אלו ועוד יכולים לגרום לנפילה או לפציעות אחרות בעבודה.

תביעת נזיקין נגד בית מלון על רשלנות

תביעת נזיקין נגד בית מלון על רשלנות -נפגעי תאונת עבודה בבית מלון? םנו אלינו להגשת תביעה לפיצוי הולם

תביעה נגד בית מלון – תאונת עבודה במטבח

אחד הגורמים המרכזיים להתרחשותה של תאונת עבודה היא סביבת עבודה לא בטיחותית. כאשר מדובר על מטבח של בית מלון למשל, בטיחות העובדים מחייבת כי המטבח יהיה בנוי באופן התואם את היקף העבודה הרב של עובדי המטבח, עליו להיות מאובזר כיאות וכן יש לדאוג לכך כי נהלי העבודה יאפשרו שמירה על ניקיון המטבח לאורך שעות העבודה. אי עמידה בתנאים אלו, עלולה להביא לתאונת עבודה במסגרתה יכולים להיגרם לעובד נזקים פיזיים חמורים. משטח עבודה קטן מדי, כלי עבודה ישנים, חדר קירור עם מידוף לא נגיש, כל אלו ועוד יכולים להוות גורמי סיכון ברורים לקרות תאונת עבודה.

 

תביעה בית מלון – פיצוי כספי מביטוח לאומי

תביעה בית מלון – פגיעה בשל תאונת עבודה מזכה את העובד בפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי, הניתן עבור אובדן השתכרות. ראשית, יקבל העובד דמי פגיעה, המשולמים עד לתקופה מקסימאלית של 90 יום. היה ולאחר פרק זמן זה, לא החלים העובד באופן מלא או חלקי מתאונת העבודה, יהיה הוא זכאי לקבלת אחוזי נכות – גמלת נכות מעבודה, המשולמת כמענק חד פעמי או כקצבה, זאת בהתאם לאחוזי הנכות שייקבעו על ידי הועדה הרפואית מטעם ביטוח לאומי. היה ולעובד קיימת פוליסת ביטוח פרטית בגין אובדן כושר עבודה, יוכל לקבל, בנוסף לפיצוי מביטוח לאומי, גם תגמולים מחברת הביטוח, בהתאם לתנאי הפוליסה. בנוסף לכך, ישנם מקרים בהם יוכל העובד להגיש תביעה נגד בית מלון לפיצויים נגד המעסיק, כפי שיפורט להלן.

 

תביעה נגד בית מלון

תביעה נגד בית מלון עקב תאונת עבודה או רשלנות מצד בית המלון הכרחית לקבלת פיצוי הולם

תביעה נגד המעסיק – תביעה נגד בית מלון

כל מעסיק מחויב לספק לעובדיו סביבת עבודה בטוחה. כאשר תאונת עבודה מתרחשת בשל הפרת חובה זו, יכול ותקום לעובד עילת תביעה לפיצויים נגד המעסיק. עת שמדובר על תאונת עבודה במטבח בית מלון, אחראי המלון על בטיחותו של המטבח עצמו (רצפה שאינה מחליקה, אבזור וכלי עבודה מתאימים וכיו"ב) ועל קביעת נהלי עבודה אשר ישמרו על בטיחות העובדים. מחדלו למלא אחר חובה זו, עלולה להטיל עליו אחריות נזיקית בגין תאונת העבודה וזאת כאשר עובדות המקרה מעידות על כך כי לו היה המעסיק ממלא אחר חובתו זו, התאונה לא הייתה מתרחשת. לדוגמא, במטבח בית מלון הפועל שעות ארוכות ובעומס רב, על המעסיק לדאוג לצוות ניקיון במטבח אשר ישמור על רצפה יבשה, כך שעובדי המטבח יוכלו לבצע את עבודתם בבטיחות, ללא חשש להחלקות ונפילות. היה ועובד החליק על הרצפה ושבר את רגלו, ייתכן מאוד כי יראו בתאונת העבודה הזו ככזו שנגרמה בשל רשלנות המעסיק.

 

 

פנייה לייצוג משפטי בגין תביעת נזיקין נגד בית מלון על רשלנות

כאמור מעלה, תאונת עבודה מזכה את העובד בפיצוי כספי מהמוסד לביטוח לאומי. בנוסף לכך, אם קיימת לעובד פוליסת ביטוח אישית לאובדן כושר עבודה, יוכל להגיש תביעה לתגמולים לחברת הביטוח. כמו כן, כאמור, ישנם מקרים בהם קיימת גם עילה לתביעה לפיצויים נגד המעסיק. מימוש זכויות הנפגע בכל האפיקים הרלוונטיים, אינו עניין פשוט וכרוך בפרוצדורה משפטית ובירוקרטית. משום כך, עובד שנפגע בתאונת עבודה, כדאי כי יפנה לייצוג משפטי של עורך דין תאונות עבודה

עורך הדין ידאג לאיסוף כל התיעוד הרפואי הנדרש, יכין את התביעות לכל גורם וגורם ויפעל לקבלת הפיצוי המקסימאלי עבור העובד.