072-3952002
תביעת ביטוח תאונת דרכים בדרך לעבודה - תאונת דרכים במסגרת העבודה -שכטר ביר - עו"ד נזיקין | תאונות עבודה | רשלנות רפואית ברמת גן

תביעת ביטוח תאונת דרכים בדרך לעבודה או במסגרת העבודה

תביעת ביטוח עקב תאונת דרכים בדרך לעבודה או במסגרת העבודה מהעבודה נחשבת גם כתאונת דרכים וגם תאונת עבודה בהתאם לקריטריונים מסוימים, לאור הקשר של המקרה למקום העבודה.

תאונת דרכים בדרך לעבודה

תאונות דרכים שהן גם תאונות עבודה

עובד הנוסע במסלול היום יומי שלו למקום העבודה ונקלע לתאונת דרכים, התאונה נחשבת גם כתאונת עבודה? ההכרה בכך תלויה בעובדה אם הוא נסע במסלול הרגיל או לא.
על פי "עיקרון ייחוד העילה" גם אם הוא הסיע בדרך לעבודה את ילדיו לגן או לבית הספר, או ערך קניות בסופרמרקט בדרך חזרה זו עדיין הדרך לעבודה או הדרך חזרה מהעבודה.
אך אם העובד נסע במסלול אחר לחלוטין, התאונה לא תוכר כתאונת עבודה.

הכרה בתאונה כתאונת עבודה מתייחסת למקרים שבהם העובד נסע ברכב של מקום העבודה וגם אם הוא נסע ברכבו הפרטי.
אם התאונה קרתה במסגרת העבודה כשהעובד נסע לפגישה או לאחד מאתרי העבודה של החברה שבה הוא מועסק כשהוא נוסע במסלול הקבוע, הרי שמדובר בתאונת עבודה.

תיעוד תאונת הדרכים

חשוב לצלם ולאסוף את כל המסמכים הרלוונטיים הקשורים למקרה,קריא,  צילומים של הרכב שניזוק, דוח ביקור בחדר מיון, טיפולים שנאלץ העובד לקבל לאחר התאונה, בדיקות ואשפוזים שקרו עקב התאונה.

תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי

בעקבות התאונה על העובד להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי לצורך תשלום פיצויים.
העובד זכאי לקבל דמי פגיעה בגין הימים שעקב התאונה לא יכול היה להגיע למקום העבודה. אם מדובר בפגיעה חמורה, הוא יגיש בקשה גם לקבלת גמלת נכות קבועה או זמנית על פי אחוזי הנכות שיוכרו לו בהתאם להחלטת הועדה הרפואית שתבחן את מצבו הרפואי.

תביעה נגד ביטוח חבות מעבידים  

כל מעסיק מפעיל ביטוח לעסק שלו שבמסגרתו קיימת גם פוליסת חבות מעבידים המבטחת את העובדים במקרה צורך.
לכן במקרה של תאונת דרכים שקרתה בדרך למקום העבודה, במסגרת העבודה או בדרך הביתה, יתבע העובד את חברת הביטוח שהפיקה פוליסה זו כדי לקבל פיצוי כספי על נזקי הגוף שנגרמו לו.

משרדנו, עורך הדין שכטר ביר המגיש תביעת תאונת דרכים בדרך לעבודה או במסגרת העבודה, עוסק בתחום ספציפי זה ומכיר היטב את הנושא מכל היבטיו.
אנו נגיש תביעה בגין פיצוי כספי בהתאם לגובהם של אחוזי הנכות שקבע המוסד לביטוח לאומי לעובד.
במקרים רבים, חברת הביטוח עושה כל שניתן כדי להקטין את גובה התשלומים לעובד אך בית המשפט דבק בקביעה של הועדה הרפואית ונצמד לתחשיב בהתאם לכך.

תביעת נזיקין

אם הנהג נסע באותו היום במסלול שונה הביתה ועקב כך תאונת הדרכים לא הוכרה כתאונת עבודה עורך הדין יתבע את המעביד בתביעת נזיקין.

במסגרת תביעה מסוג זה, יוגשו לבית המשפט כל המסמכים הרלוונטיים הכוללים את פרטי המקרה וההשלכות הרפואיות שלו. כדי לחזק את התביעה, תוגש גם חוות דעת של רופא מומחה שבדק את העובד ויכול לתת מידע אובייקטיבי על מצבו הרפואי ועל השלכותיה של תאונת הדרכים על חיי היום יום שלו.

במקרה של תביעת נזיקין, בית המשפט לא מחויב לפעול על פי אחוזי הנכות שנקבעו על ידי המוסד לביטוח לאומי.

אם בית המשפט יכריע שעל פי תביעת הנזיקין, אכן מגיעים לעובד כספים, מהסכום שעליו יוחלט, יקוזזו הכספים שקיבל העובד לאחר המקרה מהביטוח הלאומי כדי לא ליצור כפל תשלום.

עובד אשר לא פנה לביטוח הלאומי ולא דרש את דמי הפגיעה וכעת זכה בתביעת הנזיקין, יקוזז לו מסכום זה סכום ניכוי רעיוני שהוא סדר הגודל של הסכום הכספי שהיה אמור לקבל ממוסד זה אילו הגיש את התביעה כמקובל. הסיבה לכך היא כדי לא להעמיס הוצאות כספיות מיותרות על חברת הביטוח בגין כספים שיכלה לקזז מתשלומיה, וכך היא לא תישא בכל הנטל.

אפשרות נוספת היא שעורך הדין יכריז במעמד המשפט שהוא מתכנן לתבוע את חברת הביטוח וכך הוא זכאי לתשלומים בגובה של % 25. באופציה זו העובד יקבל סכום כספי גבוה יותר ולא יתבצע הקיזוז .